Anasayfa / Sağlık Bilgisi / Anatominin Genel Bölümleri

Anatominin Genel Bölümleri

Anatominin Genel Bölümleri

Anatomi genel olarak ele alındığında, aşağıdaki gibi ayrılabilir.
Makroskopik anatomi,
Gelişim anatomisi,
Neuro-anatomi.
Her bölüm kendi içersinde ö nemli bir disiplindir. Kendisine göre bir sınır ve bu sınırlar içerisinde
alt grupları vardır.

Makroskopik Anatomi
Göz ile, doğrudan Canlı yapının oluşumunu araştıran ve inceleyen bir daldır. Makroskopik

Anatomi, kendi içersinde iki büyük alt grupta incelenebilir.

Topoğrafik anatomi,
Sistematik anatomi.
Anatominin genel bölümleri nedir? Makroskopik anatominin alt

grupları nedir?
Topoğrafik Anatomi
Oluşumların durumlarını ve bulundukları yerde birbirine göre durum ilişkilerini ele alarak inceler. Topoğrafik anatomi hekimler ve yardımcıları için çok önemlidir.

Sistematik Anatomi
insan vücudunda organların bir ar Aya gelerek oluşturduğu sistemleri inceler. Klasik tıp eğitiminin başlangıcında genellikle ağırlıklı olarak “Sistematik Anatomi” ele alınır. Öğretime, bu bilgileri destekleyici nitelikte, klinik bilgilere temel olmak üzere, “Topoğrafik Anatomi” ile devam edilir.
Sistematik anatomi de, organizma sistemlere ayrılarak ayrı ayrı ele alınır. Bu sistemler şunlardır:
iskelet sistemi,
Kas sistemi,
sindirim sistemi,
solunum sistemi,
Kalp ve dolaşım sistemi,
Üro-genital sistem,
endokrin sistem,
Sinir sistemi ve duyu organları.
Yukarıda belirtilen bu sistemleşme, her ekole göre küçük değişiklikler gösterebilir. Ancak, temelde büyük bir ayrılık görülmez. Fakat, organları sistemler haline getirirken, bazı önemli

prensiplere uymak gerekir. Sistemler oluşturulurken, organların ya aynı fonksiyonları göstermelerine dikkat edilir, ya da embryonal kaynakları gözönüne alınır.

Hareket sistemi

iskelet Sistemi
Bu Sistem içerisinde kemikler, eklemler ve kirişler (bandlar) dikkate alınır. Bu elemanların bütünü, aynı fonksiyonları ort aya koymak üzere, önemli bir destek oluşturma görevini yüklenmişlerdir.

Kas Sistemi
Bu bölüme sadece kaslar dahil edilir. Bu bütün içinde, kasların örtüleri, kirişleri ve içi Sıvı dolu olan “bursa” adı verilen boşluklar da incelenir. Bazı ekollerde çoğu kez kas ve kemikler “Hareket Sistemi” adı altında birlikte ele alınırlar. Buna göre, hareket

sisteminin aktif elemanlarını kaslar, pasif elemanlarını ise kemikler ve eklemler oluşturur. Bu sistem Vücut yapısı içinde, temel olarak ana rol üstlenmiştir.

Sindirim Sistemi
Canlı organizmada, hayatiyetin sürdürülebilmesi için gerekli gıdaların alınması,sindirime uygun hale getirilmesi ve bu gıdaların hazmedilmesi, sindirim sistemini oluşturan organlar tarafndan sağlanır. Özet olarak ağız boşluğu, yutak, yemek

boru su, mide ve barsaklar, barsak s Algı bezleri, Karaciğer ve pankreas bu sistemi meydana getiren önemli organlar olarak belirtilir.

Solunum Sistemi
Bu sistemin asıl görevi, canlı organizma için gerekli olan Oksijenin alınması ve dışarıya çıkan CO2’nin atılmasıdır. Bu sistemde merkez organ olarak Akciğerler kabul edilir. Burun boşluğu (bazen ağız boşluğu), yutak, hava boru su (trachea)

ve hava borusunun dalları bu sistemi oluşturur. Hemen burada önemli bir konunun belirtilmesi gerekir. Hava yolu içerisinde sesin oluşması ile görevli ses telleri ve bunların yer

aldığı bölüm (larynx) de bulunur. Bu bölüm kapatılarak hava yolları engellenebilir.

Kalp ve Dolaşım Sistemi
Canlı organizmada en küçük birimlere kadar kanın gönderilmesi, Oksijen alışverişinin yapılması ve Metabolizma artıklarınında vücut dışına çıkartılması gerekir. Bu iş için görevli sisteme “Dolaşım Sistemi” denir. Dolaşım sisteminin

merkez organı kalptir. Bu organın çalışması ile kan, büyük ve küçük dolaşıma sevkedilir. Dolaşım sistemi içerisinde iki sıvının sirkülasyonu söz konusudur. kan ve linfa sıvıları,

bu sistem içinde kendilerine ait yollar içerisinde dolaşırlar. Linfa damarları, kan damarlarının yanında komşu bir yapı oluştururlar. Kandan emildikten sonra dokulara aktarılan ve

fonksiyonunu tamamlayan linfa sıvısı çok ince yapıdaki linfa yolları ile belli merkezlere taşınır ve tekrar kana verilir. Fakat bu yol boyunca linfa damarları, linfa düğümleri adı verilen

ara istasyonlardan geçerler ve bu şekilde bir süzülme sağlanmış olur.

Üro-genital Sistem
Bu sistemi oluşturan organlar, ayrı kaynaklardan gelişirler. Fakat fonksiyonel ve ortak bölümleri vardır. Sistem içinde idrar yolları ve genital organlar yer alır. Metabolizma ile ortaya çıkan ve canlı organizma için zararlı olan artıklar, idrar

yolları ile dışarıya atılırlar. Böbrekler, idrar yolları (ureter ve urethra) ve idrar kesesi buraya dahil olan organlardır. Genital organlar ise üreme görevini yaparlar. Ovarium, yumurtayı

ileten yollar, uterus, vagina ve dış genital organlar, kadın genital organını oluşturur. Testisler, vesicula seminalis, iletim yolları, birkaç s algı bezi ve dış genital organlar ise erkek genital

sistemini meydana getirirler.

Endokrin Sistem
Vücuttaki iç salgı bezleri bu sistemde yer alır. Bu bezlerde üretilen salgı dışarıya verilmez, doğrudan kan veya linfa yollarına iletilir. Bazı endokrin bezler, komşu organların çok yakınında ve içlerinde yer alırlar. Ancak onların parankiminden izole edilmiş bir durum gösterirler.

Sinir Sistemi ve Duyu Organları
Sinir sistemi, çeşitli yollarla gelen uyarıları alıp düzenleyen, azaltan veya çoğaltan, daha sonra bu uyarıları belirli merkezlere ileten elemanların biraraya gelmesi ile oluşur. Merkezde beyin ve omurilik (medulla spinalis)

vardır. Perifer olarak da Perifer sinir sistemi’nden meydana gelen bölümlerden oluşur. Bu sistem, vücudun bütün organları arasında koordinasyon görevi yüklenmiştir ve bu nedenle çok önemli bir yapı gösterir.

Duyu organları içerisine ise deri, tırnaklar, kıl (ve saçlar), Göz, kulak, koku ve tat alma organları girmektedir. Burada duyu organı olarak verilen deri, aynı zamanda ısı düzenlemesi ve koruma görevini de yapar.

Hakkında aliemir

Sıradaki Yazı

Kırmızı-benler

KIRMIZI BENLER NEDEN ÇIKAR

Vücudun çeşitli yerlerinde çıkan ve genelde kırmızı renkte olan benler vücudumuzdaki kılcal damarların genişlemesi sonucu ...

kök hücre

KÖK HÜCRE İLE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Kök hücre vücudun her hangi bir organında tam olarak olgunlaşmamış vücutta özel bir görev için ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>